Bosch - Zexel

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Dosya Yükleme</title>
</head>
<body>

<?php
$uploadDirectory = 'uploads/'; // Dosyaların yükleneceği klasör (yazma izinleri kontrol edilmeli)
$maxFileSize = 5 * 1024 * 1024; // Maksimum dosya boyutu: 5 MB

if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $targetFile = $uploadDirectory . basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]);
    $fileType = strtolower(pathinfo($targetFile, PATHINFO_EXTENSION));

    // Dosya boyutunu kontrol et
    if ($_FILES["fileToUpload"]["size"] > $maxFileSize) {
        echo "Hata: Dosya boyutu çok büyük.";
    } else {
        // Dosyayı belirtilen klasöre yükle
        if (move_uploaded_file($_FILES["fileToUpload"]["tmp_name"], $targetFile)) {
            echo "Dosya başarıyla yüklendi: " . htmlspecialchars(basename($_FILES["fileToUpload"]["name"]));
        } else {
            echo "Hata: Dosya yüklenirken bir sorun oluştu.";
        }
    }
}
?>

<form action="<?php echo htmlspecialchars($_SERVER["PHP_SELF"]); ?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <h2>Dosya Yükleme</h2>
    <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload">
    <br><br>
    <input type="submit" value="Dosyayı Yükle" name="submit">
</form>

</body>
</html>