Bosch Yıldız Pompa

Yıldız pompanın diğer ismi "Distribütör tip pompadır. Yıldız pompada bir "pompa elemanı" ünitesi tüm motor silindirleri için basıncı üretir. Yıldız pompada bu üniteye "rotor" adı verilir. Mekanik Yıldız Pompa (VE) VE tipi yıldız pompa, kompakt yapıdaki boyutlarına rağmen yüksek performans göstermektedir. Sıra tipi püskürtme pompasının aksine yıldız pompa, basınçlı yakıtı her silindire tek bir pompa elamanıyla sevk etmektedir. Yakıt enjeksiyonu için mümkün olan en yüksek toleransın kritik bir önemi bulunur. Bir binek otomobilin dizel motorunu düşündüğümüzde, yıldız pompa, rölanti durumda enjektör memesinin her açılışında litrenin milyonda biri (5 mm³) kadar yakıt püskürtür.